Gel Làm Xẹp Sẹo Lồi / Sẹo Phì Đại Scar Heal Rejuvasil ...

Gel Scar Rejuvasil chuyên điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo phẫu thuật, sẹo mổ đẻ, sẹo trên lâu ...

Giá: 450.000